Mobilní fasádní studio společnosti Sto

Jak vybrat vhodný izolant

Jako izolant se v dnešní době používají především tři materiály:

  • expandovaný polystyrén,
  • minerální vlna,
  • fenolická pěna.

Nejběžnějším izolantem pro ETICS je expandovaný polystyrén jinak označovaný EPS. Mezi jeho největší výhody patří velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, příznivá cena a výborná zpracovatelnost. Oproti minerální vlně má EPS horší paropropousté vlastnosti a je nesnadno hořlavý.
Brát ohled na paropropustnost použitého izolantu je důležité především u starších budov s vlhkým provozem.

Hlavními výhodami minerální vlny je její nehořlavost a paropropustnost. Oproti ostatním materiálům má však horší zpracovatelnost a je o něco dražší. Na trhu se vyskytují buď desky s podélným vláknem a nebo lamely s příčným vláknem, rozdíly mezi nimi z hlediska užitných vlastností jsou zanedbatelné.

Vhodná tloušťka izolantu

Pokud jste vybrali vhodný izolant, přichází na řadu volba vhodné tloušťky. Obecně platí pravidlo, že tím tlustší izolant zvolíte, tím dosáhnete vyšších tepelných úspor.

Pozor na to, že s tloušťkou izolace, která je větší než 20 cm rostou náklady skokově.

Ideální tloušťka tepelné izolace je tedy taková, abychom po odečtení investice do zateplení dosáhli co nejvyšších úspor z hlediska provozních nákladů na vytápění a tedy maximální finanční úspory, ale aby se se návratnost celé investice nepromítla až v životech vnuků.

Výběr tloušťky izolantu na zateplení rodinného domu

Optimální tloušťka izolace závisí na celé řadě faktorů

  • Původním součiniteli prostupu tepla dané konstrukce.
  • Ceně kompletní skladby zateplovacího systému.
  • Aktuální ceně energie.
  • Přepodkládaném růstu cen energie.

Z hlediska návratnosti investice je tedy nejvýhodnější použít izolaci o tloušce mezi 12 až 20 cm, pokud je předpokládaný meziroční růst cen za energie asi o 3%. V takovém případě se ekonomická efektivita zateplení v rozmezí této tloušťky izolantu příliš neliší.

Ve všech ohledech je vždy třeba posuzovat jeden konkrétní objekt zvlášť a provést výpočty, které jasně určí, jaký typ izolantu a tloušťka je pro danou budovu nejvhodnější.

Mám zájem o kalkulaci

KONTAKTUJTE MĚ
close slider