Mobilní fasádní studio společnosti Sto

Pokud mluvíme o zateplení domu jako celku, rozeznáváme dělení na vnější a vnitřní zateplení, přičemž u vnějšího lze zateplit objekt pomocí kontaktního zateplovacího systému ETICS a formou odvětrávané fasády.

Systémy pro vnitřní zateplení

Existují budovy (např. historické), u nichž by použití vnějšího zateplovacího systému poškodilo vzhled objektu nebo u nich samotné vnější zateplení nestačí a je vhodné jej kombinovat s vnitřním zateplením.  V takovém případě si investor může vybrat stropní zateplovací systém, který tepelně izoluje stropy nad nevytápěnými prostory. Nejlepší tepelně izolační vlastnosti, nehořlavost a 100% recyklovatelnost charakterizuje minerální systém vnitřního zateplení.

Vnější kontaktní zateplovací systémy

Mezinárodně jsou označovány zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) a v České republice představují nejrozšířenější technologii zlepšování tepelně-technických parametrů obvodových plášťů budov. Dnes už i laik ví, že u těchto systémů zajišťuje tepelně-technické parametry vrstva tepelné izolace, která může být v zateplovacích systémech tvořena z většiny tuhých tepelných izolací na trhu. Obvykle to je pěnový polystyren, desky nebo lamely z minerálních vláken, dřevovláknité desky, případně další materiály. Typ použitého izolantu, stěrkových hmot, výztuže a omítek definuje i jednotlivý kontaktní fasádní systém. Pozice nejúspěšnějšího fasádního systému na světě patří systému StoTherm Classic, o kterém jsme podrobněji psali zde.  

Předsazené provětrávané zateplovací systémy

Mezi širokou veřejností nejsou jejich výhody dostatečně známé, dílčí překážkou může být i jejich vyšší cena (ve srovnání s „klasikou“ jako je ETICS), ale jejich výhody jsou značné a architekti a zkušeni investoři je rádi využívají. Díky konstrukčnímu oddělení izolace a opláštění s ochranou před vlivy počasí jsou předsazené odvětrávané systémy energeticky velmi účinné, trvanlivé a ekonomicky efektivní. Konstrukce tohoto fasádního systému navíc zajišťuje, že vlhkost je trvale odváděna stoupajícím prouděním vzduchu a stěna zůstává suchá. To nejenže chrání celou konstrukci, ale také garantuje funkčnost izolační vrstvy. Propracovaný systém také chrání tepelnou izolaci před účinky počasí. Oddělení opláštění od nosné konstrukce zlepšuje spolu s izolací i index vzduchové neprůzvučnosti, což výrazně redukuje vnímaný hluk.

V případě zájmu o zateplení Vašeho rodinného domu, prosím využijte náš poptávkový formulář a my Vás budeme v nejbližším možném termínu kontaktovat.