Ochrana klímy

Zateplením proti klimatické krizi

To, že zateplení rodinného domu šetří finance, je v dnešní době jasné asi každému. Věděli jste ale, že zateplením svého domu významně přispíváte k boji proti klimatickým změnám? 

O výhodách tepelné izolace budov už dnes nelze pochybovat. Snad každý ví, že zateplení rodinného domu může ušetřit až 50 % nákladů na vytápění, zvýšit hodnotu vaší nemovitosti nebo výrazně prodloužit její životnost. Méně už se ale ví to, že zateplení pomáhá zachovat život na planetě, jak ho známe.

Fieldset
Bydlení jako významný zdroj emisí

Energie používaná k vytápění nebo chlazení budov je jedním z největších zdrojů skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry. Skleníkové plyny, jako je CO2 nebo metan (a mnoho dalších), vytvářejí v atmosféře takzvaný skleníkový efekt. Ten je zodpovědný za oteplování povrchu planety tím, že podobně jako ve skleníku zachycuje sluneční energii dopadající na Zemi, která by se jinak odrazila zpět do atmosféry, a tak nadměrně zvyšuje teplotu povrchu planety.

Fieldset
Zateplení domu jako cesta k ekologickému životnímu stylu

Minimalizace spotřeby a tepelných ztrát se proto stala klíčovou v boji proti změně klimatu. V dobře izolovaném domě můžeme v zimě méně topit a naopak v létě nemusíme používat klimatizaci. Izolace domu v kombinaci s vhodnými okny a ekologickými zdroji tepla se proto stala klíčovým opatřením, které může každý z nás přijmout, aby pomohl minimalizovat budoucí extrémní povětrnostní jevy a jejich negativní dopad na náš každodenní život, životy budoucích generací a vše na planetě Zemi.

Fieldset
Domy přizpůsobené nové realitě

To, že měnící se klima přináší extrémní počasí, které má negativní důsledky nejen na náš majetek, ale někdy bohužel i na naše životy, si v posledních letech všiml téměř každý. Dobrou izolací nejenže snižujete množství energie potřebné k provozu budovy, ale také budujete dům, který je lépe připraven na extrémní počasí a lépe mu odolává. Zároveň prodlužujete životnost svého domu a opět snižujete zátěž pro životní prostředí tím, že nemusíte dům tak často renovovat – což znamená méně materiálu a energie potřebné k jeho výrobě nebo instalaci.

Fieldset
Ušetřené miliony tun CO2 ve světě

Věděli jste, že fasádní izolační systémy Sto pomáhají snižovat světovou spotřebu fosilních paliv již od roku 1965? Do roku 2020 se nám podařilo snížit celosvětové emise skleníkových plynů CO2 až o 370 milionů tun, nemluvě o dalších úsporách skleníkových plynů, které vznikají v důsledku procesu přepravy materiálů z ropných vrtů do rafinérií a následně do míst jejich odběru.

Kontaktujte nás

Pokud se chcete dozvědět více o možnostech zateplení vašeho rodinného domu, vyplňte prosím náš registrační formulář spolu s kontaktními údaji a lokalitou, kde se rodinný dům nachází, a my vám připravíme návrh zateplení domu spolu s cenovou kalkulací.