Vyhlásení o ochrane osobných údajú

1 Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak zpracováváme vaše osobní údaje (dále jen „údaje“)

Kotva1.1 Správce údajů

V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) je správcem údajů:

Sto s.r.o.

Čestlice 271

251 70  Dobřejovice

Česká Republika

Tel.: +420 225 996 311

Web: www.sto.cz

Email: info.cz@sto.com

Kotva1.2 Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na emailové adrese info.cz@sto.com

Kotva1.3 Obecné informace o zpracování údajů

Údaje zpracováváme v rámci své obchodní činnosti a činností na internetových stránkách.

Toto zahrnuje sdělování údajů jejich předáváním třetím subjektům a v příslušných případech do nečlenských zemí mimo Evropskou unii (dále označovanou jako „EU“) a Evropský hospodářský prostor (dále označovaný jako „EHP“). V případech, kdy předáváme údaje subjektům nebo do míst mimo EU nebo EHP, to označujeme níže uvedeným způsobem.

Kotva2 Zpracování údajů

Konkrétní položky dotčených údajů, účely zpracování, právní základy, příjemci a v příslušných případech i případy předání do nečlenských zemí jsou uvedené níže.

Kotva2.1 Záznamový soubor z návštěvy internetových stránek

Vaši návštěvu na našich internetových stránkách zaznamenáváme. V rámci toho zpracováváme:

 • název/názvy jednotlivých našich stránky/stránek, které jste navštívil(a)

 • datum a čas vaší návštěvy

 • množství přenesených údajů

 • typ prohlížeče, který jste použil(a), a jeho verzi

 • operační systém, který jste použil(a)

 • referující URL (internetová stránka, kterou jste navštívil(a) před naší)

 • vaši IP adresu

 • žádajícího poskytovatele.

Právním základem tohoto zpracování údajů je náš převažující oprávněný zájem na trvajícím poskytování a zabezpečení našich internetových stránek, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Záznamový soubor se po uplynutí sedmi dnů vymazává, není-li nutný k podání důkazů nebo k ověření skutečných porušení právních povinností, které se během této doby zjistí.

Kotva2.2 Hosting

Pro udržení naší přítomnosti online využíváme služeb poskytovatelů web hostingu, kteří za nás zpracovávají veškeré výše uvedené údaje související s provozováním těchto internetových stránek (záznamový soubor o návštěvě internetových stránek).

Právním základem pro toto zpracování údajů je náš převažující oprávněný zájem na poskytování našich internetových stránek, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.3 Navázání kontaktu

Navážete-li s námi kontakt, budeme zpracovávat následující údaje pro účely vyřízení vaší žádosti: vaše jméno, vaše kontaktní údaje (poskytnete-li je) a vaši zprávu.

Právním základem pro toto zpracování údajů je naše povinnost plnit smlouvu a/nebo plnit povinnosti, které se na nás vztahují před uzavřením smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a/nebo náš převažující oprávněný zájem na zpracování vaší žádosti, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Kotva2.4 Navázání kontaktu v případě žádostí o zaměstnání

Navážete-li s námi kontakt za účelem podání žádosti o zaměstnání u nás – například emailem nebo využitím kontaktního formuláře – budou údaje, které jste podal(a) (například vaše jméno, emailová adresa a místo zaměstnání, o které žádáte), vaše zpráva, i dokumenty, které jste k žádosti předložil(a), zpracovány výhradně pro účely vyřízení vaší žádosti.

V případě, že by to bylo nutné po dokončení procesu zpracování žádosti (například v rámci právního řízení), je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR dovolené zpracování údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, konkrétně za účelem uplatnění a/nebo obrany nároku.

KotvaKotva2.5 Plnění smlouvy a správa údajů v rámci poskytování našich služeb

Zpracováváme různé položky údajů při poskytování našich služeb a pro účely zahájení a zpracování smluvních vztahů mezi vámi a námi.

Zadal(a)-li jste nám poskytnutí služby, budeme zpracovávat vaše údaje (jméno, kontaktní údaje a adresu, byla-li sdělena) i veškeré informace nezbytné k provedení tohoto zadání výhradně pro účely řešení smluvního vztahu.

Toto zahrnuje zejména vhodné poradenské služby a podporu, korespondenci s vámi, dodání a fakturaci, i splnění našich účetních a daňových povinností.

V souladu s tím budou tyto údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a pro účely splnění našich právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Vaše údaje mohou být v případě potřeby předávány třetím subjektům pro účely zpracování dané zakázky.

Informace o vaší adrese předáme společnosti pověřené provedením dodání. V případech, kdy je to nezbytné k realizaci smlouvy, společnosti pověřené provedením dodání rovněž předáme vaši emailovou adresu nebo vaše telefonní číslo za účelem sjednání termínu dodání (oznámení o odeslání).

Vaše transakční údaje (jméno, datum objednávky, způsob placení, datum odeslání a/nebo obdržení, částku a příjemce, a v příslušných případech bankovní údaje nebo údaje o kreditní kartě) předáme poskytovateli platebních služeb pověřenému vyřízením platby.

Může k tomu patřit i předávání údajů dozorovým úřadům pro účely korespondence a za účelem uplatnění a obrany vašich práv.

Při tom budeme uplatňovat veškerá vhodná opatření k zajištění toho, že osobní údaje budou předávány pouze v rozsahu nezbytném pro související účel.

KotvaKotva2.6 Zákaznický účet

Před použitím našeho online obchodu se musíte zaregistrovat. Kromě informací o vaší společnosti mohou být v tomto případě zpracovávány i osobní údaje (kontaktní osoba, emailová adresa, jméno majitele firmy). Rovněž budeme zpracovávat vaše uživatelské údaje (uživatelské jméno, heslo). To vám umožňuje spravovat své objednávky a zadání a nám to umožňuje identifikovat vás jakožto zákazníka. Právním základem tohoto zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.7 Zpravodaj

Nabízíme vám možnost dostávat emailový zpravodaj, abychom s vámi mohli sdílet pravidelné informace o naší společnosti i o našich nabídkách. Přihlásíte-li se k odběru našeho zpravodaje, budeme zpracovávat údaje, které při tom poskytnete (emailovou adresu i ostatní dobrovolně poskytnuté informace). Aby se předešlo zneužívání, jakmile se přihlásíte k odběru, zašleme vám email, ve kterém budete požádáni o potvrzení svého přihlášení se k odběru (postup dvojnásobného výslovného souhlasu). Vaše přihlášení se k odběru se zaznamenává, abychom mohli ověřit, že proces přihlášení se k odběru je v souladu s právními požadavky. Údaje, které se v rámci toho zaznamenávají, jsou okamžik, kdy jste se přihlásil(a) a potvrdil(a), a vaše IP adresa.

Právním základem pro zasílání zpravodaje je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro zpracování údajů souvisejících se zasíláním potvrzujícího emailu pro vaše přihlášení se k odběru a pro související proces zaznamenávání údajů je náš oprávněný zájem na ověření toho, že vaše přihlášení se k odběru je správné, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Za účelem zasílání zpravodaje využíváme poskytovatele služeb, kterým předáváme výše uvedené údaje. Ti zpracovávají údaje naším jménem v souladu s pokyny.

KotvaKotva2.8 Individualizovaný zpravodaj

Za předpokladu, že k tomu dáte předem svůj souhlas, budete od nás dostávat zpravodaj obsahující individualizovaný obsah.

Použitím zpravodaje získáváme informace o okamžiku otevření emailu. Kromě toho analyzujeme i vaši uživatelskou činnost tím, že určujeme, na které odkazy jste ve zpravodaji klikl(a). Tyto informace využíváme k dalšímu přizpůsobování obsahu našeho zpravodaje vašim osobním zájmům.

Právním základem pro zasílání zpravodaje je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.9 Přímá emailová reklama pro stávající zákazníky

Abychom vám mohli nabízet podobné zboží a služby v souvislosti se zbožím a se službami, které jste zakoupil(a), budeme vám zasílat přímou poštu na emailovou adresu, kterou jste použil(a) v souvislosti s nákupem.

Právním základem pro zasílání této přímé pošty je zákon č. 480/2004 Sb., §7 (3) ve spojení s čl. 95 GDPR.

Kotva2.10 Soubory cookie

Naše internetové stránky využívají takzvané soubory cookie. Jde o malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem zařízení (PC, chytrý telefon, tablet atd.) vaším internetovým prohlížečem.

Kotva(a)Účely

Využíváme soubory cookie s technickými vlastnostmi, které jsou nezbytné k zajištění toho, aby naše přítomnost na internetu fungovala co nejlépe. Tyto soubory cookie umožňují, abyste procházel(a) našimi internetovými stránkami, a poskytují další základní internetové funkce.

Rovněž využíváme volitelné soubory cookie, které nám poskytují další informace například pro účely analyzování datových přenosů nebo provádění reklamy a marketingu.

Kotva(b)Doba trvání

Soubory cookie, které používáme, zůstávají ve vašem zařízení po různou dobu:

Dočasné soubory cookie: tyto soubory cookie jsou z vašeho zařízení vymazávány okamžitě poté, co zavřete svůj internetový prohlížeč.

Trvalé soubory cookie: tyto soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení i poté, co jste zavřel(a) svůj internetový prohlížeč, a umožňují nám dělat takové věci, jako je například rozpoznat vás, když naše internetové stránky navštívíte příště.

Kotva(c)Soubory cookie dle subjektu

Vlastní cookies jsou soubory cookies, které jsou nastaveny přímo námi. Soubory cookies třetích stran jsou naopak nastavené internetovými stránkami třetích subjektů například při zobrazování obsahu (reklamy, obrázky, sledovací pixely atd.).

Kotva(d)Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů prostřednictvím souborů cookie je v podstatě váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo náš převažující oprávněný zájem na optimalizaci a zřizování funkcí v rámci naší přítomnosti na internetu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Kotva(e)Odvolání a námitka

V případech, kdy jsou údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas s účinkem do budoucna kdykoli odvolat (odmítnout). V případech, kdy jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, můžete s účinkem do budoucna vznést námitku proti jakémukoli dalšímu zpracování údajů. To můžete učinit využitím možností v našich nastaveních souborů cookie. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit nebo odvolat tím, že kliknete na příslušnou ikonu v levém dolním rohu internetových stránek.

Více informací o vznášení námitek proti zpracování údajů lze nalézt v čl. 4 bodu 4.2 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kotva(f)Nastavení souborů cookie ve vašem prohlížeči

Také můžete zabránit zpracování údajů prostřednictvím souborů cookie v budoucnu nebo omezit rozsah, v jakém k tomu dochází, tím, že navštívíte příslušná nastavení prohlížeče a provedete nastavení, jako je například deaktivace využití souborů cookie. Dále také můžete vymazat ty soubory cookie, které jsou ve vašich nastaveních v prohlížeči již uložené. Následující odkazy poskytují další informace o nastaveních v různých prohlížečích:

Kotva(g)Naše soubory cookie

Naše nastavení souborů cookie poskytují další informace o konkrétních souborech cookie, které nastavujeme, o účelech, pro které tak činíme, i o dobách, po které soubory cookie ve vašem zařízení zůstávají. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit nebo odvolat tím, že kliknete na příslušnou ikonu v levém dolním rohu internetových stránek.

Kotva2.11 Banner pro účely souhlasu pro Cookie Information

Abychom mohli dokumentovat vaše volby týkající se určitých postupů v oblasti zpracování údajů a tyto informace sdělovat externím poskytovatelům, naše internetové stránky využívají službu Cookie Information (dále označováno jako „Cookie Information“) poskytovanou společností Cookie Information A/S, Kristen Bernikows Gade 4, 1105 Kodaň K, Dánsko. Cookie Information využívá postupy zpracování údajů, které zvolíte, a tyto informace podle potřeby sděluje externím poskytovatelům.

Toto zpracování údajů se provádí za účelem splnění naší právní povinnosti zpracovávat údaje způsobem, který je v souladu s požadavky na ochranu údajů v rámci čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Více informací o tom, jak Cookie Information zpracovává údaje, lze získat na:

https://cookieinformation.com/cookie-and-privacy-policy

Kotva2.12 Analýza/marketing

Kotva(a)Služby Google

Naše internetové stránky využívají různé služby poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále označovanou jako „Google“). V rámci toho existuje možnost předávání údajů společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 v USA.

Při předávání údajů se dostatečná úroveň ochrany údajů zajišťuje využíváním standardních smluvních doložek. Ty lze získat zde:

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-gb&gl=en-gb

KotvaKotvaKotva(b)Google Analytics

Naše internetové stránky využívají sledovací nástroj Google Analytics za účelem analyzování vašeho využívání našich internetových stránek. Je tak možné sestavovat zprávy o činnosti na našem webu, poskytovat další služby související s využíváním internetových stránek a díky tomu i zdokonalovat uživatelskou přívětivost.

Používání Google Analytics zahrnuje především používání souborů cookie ke shromažďování údajů a systematickému vyhodnocování interakcí uživatelů našich webových stránek.

Podrobnější údaje o souborech cookie, které využíváme, můžete získat v našich nastaveních souborů cookie. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit nebo odvolat tím, že kliknete na příslušnou ikonu v levém dolním rohu internetových stránek.

Google Analytics využíváme s rozšířením „anonymizeIp()“. To zkracuje IP adresy v rámci členských států EU nebo EHP. Jsou-li údaje předávány do serverů společnosti Google v USA, pouze ve výjimečných případech se převádí úplná IP adresa a tam se zkracuje. Ve většině případů to brání tomu, že by údaje mohly být použity k přímé identifikaci jednotlivé osoby. Zejména to znemožňuje spojit údaje s počítačem nebo jiným zařízením, který daný návštěvník internetových stránek použil.

Analytika Google Analytics zpracovává následující údaje:

 • bajty z IP adresy systému využívaného návštěvníkem internetových stránek (anonymizovanou IP adresu)

 • navštívené internetové stránky

 • internetové stránky, ze kterých uživatelé přistupují na naše internetové stránky (referent)

 • jednotlivé naše navštívené internetové stránky

 • dobu, po kterou uživatelé na internetových stránkách zůstávají

 • četnost, s jakou jsou internetové stránky navštěvovány.

Sama společnost Google uvedla, že vaši IP adresu nikdy nespojí s dalšími údaji v Google.

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš předchozí souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kotva(c)Odvolání souhlasu

Svůj souhlas můžete s účinkem do budoucna kdykoli odvolat. To můžete učinit tím, že využijete možností v našich nastaveních souborů cookie. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit nebo odvolat tím, že kliknete na příslušnou ikonu v levém dolním rohu internetových stránek.

Tato nastavení můžete rovněž pozměnit:

http://www.google.com/ads/preferences

Vezměte rovněž prosím na vědomí doplňující informace o využívání údajů společností Google v rámci sítě Google Partner Network, které jsou k dispozici zde:

http://www.google.com/intl/en-gb/policies/privacy/partners/

Kotva2.13 Google remarketing/retargeting

Naše internetové stránky využívají takzvané sledovací soubory cookie od společnosti Google. Když navštívíte naše internetové stránky, jsou využívány trvalé soubory cookie k ukládání informací o internetových stránkách, které jste navštívil(a), vaší IP adrese, trvání vaší návštěvy, dalších podrobností ohledně využívání internetových stránek a informací o obsahu, o který máte zájem. Když následně navštívíte partnerské internetové stránky, jsme schopni vám zobrazovat individualizovanou reklamu na základě toho, na co jste se díval(a).

Údaje, které takto získáváme, zpracováváme na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Svůj souhlas můžete s účinkem do budoucna kdykoli odvolat. To můžete učinit tím, že pozměníte možnosti v našich nataveních souborů cookie.

Informace týkající se vašeho využívání těchto internetových stránek vytvářené daným souborem cookie (včetně vaší IP adresy) jsou předávány do serveru v USA společností Google a tam jsou i uchovávány.

2.14 Vlastní publika na Facebooku (pixel/soubory cookie)

Naše internetové stránky využívají takzvaný sledovací pixel od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, která je dceřinou společností společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook pixel využíváme ke sledování úspěšnosti našich reklamních kampaní na Facebooku a k optimalizaci toho, jak jsou reklamní kampaně na Facebooku zobrazovány zainteresovaným cílovým skupinám.

Když kliknete na reklamu na Facebooku nebo navštívíte naše internetové stránky, pixel na našich internetových stránkách se použije k uložení souboru cookie na vašem zařízení. Tento soubor cookie zpracovává údaje související s tím, zda jste na naše internetové stránky vstoupil(a) prostřednictvím reklamy na Facebooku, a umožňuje provedení analýzy vaší činnosti až do okamžiku, kdy uskutečníte nákup. To nám umožňuje sledovat úspěšnost našich reklamních kampaní na Facebooku. Kromě toho tento pixel také zpracovává údaje související se skutečností, že jste naše internetové stránky navštívil(a), což umožňuje, aby se reklama, která se vám na Facebooku zobrazuje, přizpůsobovala vašim zájmům.

Když navštívíte naše internetové stránky, navazuje se přímé spojení se servery Facebook prostřednictvím Facebook pixelu integrovaného na našich internetových stránkách. Informace týkající se vašeho využívání těchto internetových stránek vytvářené daným souborem cookie (včetně vaší IP adresy) jsou předávány společnosti Facebook v USA. Při přenosu údajů je zajištěna dostatečná úroveň ochrany údajů využíváním standardních smluvních doložek. Ty lze získat zde:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Tyto soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení trvale – i poté, co zavřete svůj internetový prohlížeč – a umožňují nám vás rozpoznávat, když naše internetové stránky navštívíte příště. Soubory cookie po určité době ztrácejí svoji platnost. Údaje, které shromažďujeme, jsou anonymní a neumožňují nám identifikovat konkrétního uživatele. Jste-li registrovaný/registrovaná na Facebooku, Facebook dokáže shromažďované údaje přiřazovat k vašemu účtu. I když účet na Facebooku nemáte nebo nejste do Facebooku při své návštěvě našich internetových stránek přihlášen(a), je možné, že Facebook zpracuje a uchová vaši IP adresu i další identifikační údaje.

Svůj souhlas se zpracováním svých údajů prostřednictvím Facebook pixelu pro naši internetovou doménu můžete s účinkem do budoucna kdykoli odvolat. To můžete učinit tím, že pozměníte nastavení v našem banneru pro účely souborů cookie. Kromě toho můžete také zamezit tomu, aby se soubory cookie na vašem zařízení umísťovaly, a to tím, že pozměníte odpovídající nastavení ve vašem účtu na Facebooku:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Právní základ tohoto zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.15 Externí obsah

Využíváme dynamický obsah (dále označovaný jako „obsah“) od třetích subjektů k optimalizaci vzhledu a obsahu našich internetových stránek. Když naše internetové stránky navštívíte, automaticky se prostřednictvím rozhraní odesílá žádost na server odpovídajícího poskytovatele obsahu. V této žádosti jsou předávány určité zaznamenané údaje (např. IP adresa uživatele). Dynamický obsah je poté přenesen na naše internetové stránky, kde je zobrazen.

Využíváme externí obsah ve spojení s následujícími funkcionalitami:

Kotva(a)Integrace videí z YouTube

Videa z portálu YouTube provozovaného společností YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (dále označované jako „YouTube“) jsme integrovali do našich webových stránek. Když se videa přehrávají, záznamové údaje jsou přenášeny do serverů YouTube v USA. Není možné zaručit, že v USA bude udržována dostatečná úroveň ochrany údajů.

Právním základem tohoto zpracování údajů je náš nadřazený oprávněný zájem na optimalizaci marketingu naší přítomnosti na webu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace jsou k dispozici na:

https://policies.google.com/privacy?hl=en-gb&gl=en-gb

Kotva(b)Google Maps

Naše internetové stránky využívají mapovou službu společnosti Google, zvanou Google Maps, abychom vám poskytli interaktivní mapu. Když se mapa zobrazí, údaje včetně vaší IP adresy a místa, kde se nacházíte, jsou předány do serverů společnosti Google v USA a tam jsou uchovávány. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě našeho nadřazeného oprávněného zájmu na optimalizaci marketingu naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Existuje možnost, že údaje budou předány společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Není možné zaručit, že v USA bude zajištěna dostatečná úroveň ochrany údajů. 

Další informace o ochraně údajů jsou k dispozici na:

https://policies.google.com/privacy?hl=en-gb&gl=en-gb

Kotva(c)reCAPTCHA

Externí službu reCAPTCHA využíváme na ochranu formulářů na našich internetových stránkách před spamem a zneužitím. Jde o službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále označovanou jako „Google“). reCAPTCHA umožňuje rozlišovat mezi vstupem učiněným lidmi a podvodným vstupem učiněným automatizovaným softwarem (známým také jako roboti).

Zpracovává od vás následující data: referující URL, IP adresa uživatele, vstupní úkony uživatele, pohyby myši kolem zaškrtávacích kolonek reCAPTCHA, detekce a propojení s účtem Google, je-li do něj uživatel zároveň přihlášený, informace o prohlížeči, který se používá, velikost prohlížeče, rozlišení prohlížeče, pluginy prohlížeče, jazyková nastavení, datum, skripty a pokyny k zobrazení z internetových stránek.

Tyto údaje se zpracovávají na základě našeho nadřazeného oprávněného zájmu na zachování bezpečnosti našich internetových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Kotva3 Uchovávání údajů

Kotva3.1 Doba uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které se dané údaje zpracovávají, nebo dokud svůj souhlas neodvoláte. Do té míry, v jaké je nutné dodržovat zákonné požadavky na uchovávání, platí, že doba uchovávání může pro určité údaje být až 10 let, a to bez ohledu na účely, pro které se dané údaje zpracovávají.

Kotva4 Vaše práva jakožto subjektu údajů

Kotva4.1 Informace a přístup

Můžete si bezplatně a kdykoli požádat o informace/přístup k veškerým osobním údajům, které o vás uchováváme.

4.2 Oprava, výmaz, omezení zpracování, námitka

V případě, že již nesouhlasíte s uchováváním svých osobních údajů, nebo jestliže vaše osobní údaje již nejsou správné, po obdržení odpovídajícího pokynu od vás necháme vaše údaje vymazat nebo zablokovat nebo provedeme nezbytné opravy (v rozsahu, v jakém je to podle příslušných právních předpisů možné). Totéž platí v případě, že máme omezit zpracování vašich údajů v budoucnu. Zejména máte právo vznést námitku v případech, kdy vaše údaje jsou nezbytné k provedení úkolu ve veřejném zájmu nebo v našem oprávněném zájmu, včetně jakéhokoli případného profilování, které z toho vychází. Máte rovněž právo vznést námitku v případech, kdy údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu.

4.3 Vaše právo odvolat souhlas s účinkem do budoucna

Souhlas můžete s účinkem do budoucna kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá dopad na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

4.4 Přenositelnost údajů

Jsou-li údaje zpracovávány na základě smlouvy nebo jednání před uzavřením smlouvy, na základě souhlasu, nebo s využitím automatizovaných metod, máte právo na přenositelnost údajů. Na požádání vám vaše údaje poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu tak, abyste tyto údaje mohli přenést jinému správci, budete-li si přát tak učinit.

Kotva4.5 Právo podat stížnost

Máte také možnost podat stížnost u dozorového úřadu ve vztahu ke svým právům jakožto subjektu údajů:

https://www.uoou.cz/stiznost.asp#obalhlava

4.6 Omezení

Výše uvedená práva se nevztahují na údaje, u kterých nejsme schopni subjekt údajů identifikovat (například pokud byly údaje anonymizovány pro účely analýzy). Může být možné, abyste vykonal(a) své právo na přístup/informace, právo na výmaz, právo na blokování, právo na opravu nebo předání jiné organizaci ve vztahu k těmto údajům, pokud nám poskytnete další informace, které nám umožní vás identifikovat.

Kotva5 Výkon vašich práv jakožto subjektu údajů

5.1 Výkon vašich práv jakožto subjektu údajů Kotva

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo přejete-li si vykonat svá práva na přístup/informace, právo na opravu, právo na blokaci, právo vznést námitku, nebo právo na výmaz, nebo přejete-li si podat žádost o předání svých údajů jiné organizaci, obraťte se prosím na info.cz@sto.com.

 

Fieldset